Kontakt

WYSYŁKI ORAZ REKLAMACJE OBSŁUGUJE

Siedziba
GoldenFive Sp. z o.o.
ul. Św. Czesława 7/12
61-583  Poznań, Poland

kontakt@goldenfive.com
tel. +48 882 500 646

Biuro Obsługi Klienta
czynne pn.- pt. w godz. 11:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY


1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji mailowej jest Goldenfive. Sp z o.o.  numer telefonu: 882 500 646 (dalej jako: Spółka).
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, rozpatrzenia reklamacji, przedstawienia oferty handlowej, realizacji celów marketingowych oraz w celu uzasadnionego interesu Spółki, tj. budowania pozytywnego wizerunku Spółki poprzez odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – czynności podejmowane przez zawarciem umowy, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda lub Art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes administratora, tj. budowanie pozytywnego wizerunku lub rozpoznawanie reklamacji.
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: Dane zwykłe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy i jej realizacji oraz mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy, do momentu odwołania zgody lub wyczerpania uzasadnionego interesu Spółki.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, przesłania oferty handlowej, informacji marketingowej lub udzielenia odpowiedzi na treść Państwa wiadomości.