Newsletter

1. Administratorem danych osobowych jest Goldenfive sp z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul.Głogowskiej 260 / Hala A9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692632, e-mail: kontakt@goldenfive.com, nr tel. 882 500 646.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach bieżącego przesyłania newslettera.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych: Dane zwykłe.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody na ich przetwarzanie.
7. Odbiorca newslettera ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych
osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie
zautomatyzowany.
8. Odbiorca newslettera ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych
spowoduje niemożność przesyłania newslettera.